Help uzelf te beschermen

Help uzelf te beschermen

Algemene maatregelen

Er zijn algemene preventieve maatregelen die u helpen beschermen tegen meningokokkenziekte. Bijvoorbeeld door goede hygiëne31. Maak bij hoesten of niezen gebruik van uw elleboogholte. Gebruik een zakdoek maar één keer en gooi deze na gebruik weg. Ook dit beperkt de kans op overdracht31.

Het belang van vaccinatie

Vaccinatie is een belangrijk middel om ziektes en sterfte te helpen voorkomen. Zonder vaccins zouden sommige ‘uitgeroeide’ ziekten overal ter wereld terug opduiken, bijvoorbeeld de pokken en polio9.

Op deze manier worden niet alleen de mensen die zijn ingeënt beschermd, maar wordt het risico op verspreiding naar anderen ook verminderd.

Zorg dat u (en uw kinderen) gezond blijven. Maak een afspraak met uw arts of één van de vaccinatiebureaus. Daar krijgt u persoonlijk advies over aanbevolen en verplichte vaccinaties en overige voorzorgsmaatregelen.

Rijksvaccinatieprogramma

Kinderen van 14 maanden krijgen vaccinatie tegen meningokokkentypes ACW en Y via het Rijksvaccinatieprogramma. Ook jongeren krijgen deze vaccinatie aangeboden in het jaar dat ze 14 worden. 

Eerder werden alle peuters gevaccineerd en dan tegen meningokokken types C. Sinds de invoering van dat type vaccinatie is het aantal ziektegevallen door meningokokken type C sterk afgenomen.
Het aantal infecties met meningokokken type W is in Nederland echter gestegen van gemiddeld vier per jaar in de jaren voor 2015 tot vijftig in 2016 en 107 in 2018²⁹. Daarom werd besloten om kinderen voortaan te vaccineren met het combinatievaccin ACW en Y.