Over meningokokken

Wat zijn de symptomen?

Meningokokken kunnen worden overgedragen door hoesten, niezen, spreken of door dicht menselijk contact. De eerste verschijnselen van meningokokkeninfectie zijn vaak verkoudheid, en een grieperig gevoel. Signalen die op meningitis wijzen zijn intense hoofdpijn, koorts, misselijkheid, overgeven, een stijve nek en overgevoeligheid voor licht. Waarschuw daarom meteen de dokter bij deze verschijnselen.

Als de bacterie in het bloed terecht komt, vindt er snelle verspreiding door het hele lichaam plaats, met als gevolg een shock en bloedingen onder de huid. 20% van de meningitispatiënten heeft blijvende restverschijnselen (bijv. mentale achterstand, doofheid, epilepsie, andere neurologische aandoeningen)2.  

Vaak voorkomende symptomen van meningokokkenmeningitis bij volwassenen zijn:2,3

- Zware hoofdpijn

- Stijve nek

- Koorts (Plotseling opkomend)

- Veranderde psychische toestand/verwarring

- Gevoeligheid voor licht

- Koude handen

- Dorst

- Gewrichtspijn

- Misselijkheid en braken

- Huiduitslag zonder bleek te worden

- Spierpijn